Souhlasíte s používáním Cookies?


hamburger-white.svg
qwert.jpg

Stěrače QWERT - JimWay

Poptat


Typ Q-PR

 

Předstěrač (primární stěrač) dopravního pásu pro použití na hladkých dopravních pásech.

Předstěrač slouží zejména jako první stupeň čištění dopravního pásu především při dopravě obtížně dopravovatelných, silně lepivých a ulpívajících materiálů typu jílovitých zemin a jílů, jemných mokrých písků, vlhkého popílku a škváry, případně sádrovce a podobně.

Obvykle je nasazen v kombinaci s hlavním (sekundárním) stěračem, který odstraňuje i poslední zbytky nálepů. V některých aplikacích je ovšem možné s dostatečnou účinností zajistit čištění pásu i pomocí pouze předstěrače.

Předstěrač typu Q-PR je tzv. čelní stěrač, tedy provedení určené pro instalaci na přední, obvykle hnací buben. Umístěn je obvykle přímo ve svodce, setřený materiál je tedy bez dalších komplikací odváděn běžnou dopravní cestou.

Předností stěrače je pružné uložení jak stíracích modulů, tak hlavního nosníku, což zabezpečuje správné nastavení požadovaného přítlaku stěrače na pás a vyrovnávání nerovností pásu a opotřebení stíracích modulů ve všech provozních režimech. Vše při zachování vysoké životnosti a jednoduché montáže i údržby.


 • Vhodné pro uhlí, písky, zeminy, kamenivo, vápenec, hnojiva, soli a pod.
 • Standardní provedení pro šíři pásu 600 - 2000 mm.
 • Rychlost pásu do 4 m / s.
 • Pružně uložené stírací moduly z kvalitního polyurethanu ve standardním provedení (PR-U-S).
 • Provedení se stíracími břity z tvrdokovu (PR-T-S).
 • Pružně uložený hlavní nosník.
 • Možné zakázkové provedení pro nestandardní aplikace


Typ Q-SR

 

Hlavní stěrač (sekundární) dopravního pásu pro použití na hladkých dopravních pásech.

Hlavní stěrač slouží k dočištění dopravního pásu obvykle v dvoustupňové kombinaci s předstěračem, v některých případech, nevyžadujích předčištění, pak jako samostatný stěrač.

Stěrač Q-SR je segmentový lamelový stěrač určený pro montáž na spodní větev dopravního pásu za čelní buben, případně převáděcí buben nebo jiné vhodné místo s plochým profilém pásu, kde je zajištěn odvod setřeného materiálu. Je určený a vhodný pro uhlí, písky, kamenivo, zeminy, vápenec, sádrovec, popílek, škváru, biomasu a zemědělské produkty a podobně.

Hlavní nosník stěrače je na konstrukci dopravníku uložen pružně, stejně jako stírací moduly na hlavní nosník. Tím je zajištěno dosažení a udržení správného přítlaku a nastavení stíracích břitů k pásu a správná funkce a vyrovnávání nerovností a opotřebení při provozu dopravníku. Jednoduchá konstrukce a použité materiály znamenají snadnou montáž a údržbu i vysokou životnost a účinnost stěrače.

Standardní provedení stěrače je s moduly se stíracími břity z tvrdokovu (SR-T-S), pro zvláštní aplikace lze dodat i stírací moduly s polyurethanovými břity (SR-U-S), případně v provedení antistatickém a nehořlavém (SR-F-S).

Stěrač je možné nasadit i na páse s mechanickými spoji, případně opravami.


 • Vhodné pro uhlí, písky, zeminy, kamenivo, rudy, vápenec, popílek, škváru, soli, hnojiva, biologické produkty apod.
 • Standardní provedení pro šíři pásu 600 - 2000 mm.
 • Pro rychlost pásu do 6,5 m / s.
 • Pružné uložení stíracích modulů a hlavního nosníku.
 • Alternativní materiálové provedení stíracího břitu - tvrdokov (SR-T-S), polyurethan (SR-U-S), antistatické a nehořlavé (SR-F-S).
 • Možné zakázkové provedení pro nestandardní aplikace.

Stírací moduly ke stěrači typu Q-SRTyp Q-SBC2D

 

Hlavní stěrač dopravního pásu pro použití na hladkých dopravních pásech na dopravnících v reverzním provozu.

Stěrač Q-SBC2D je segmentový modulový stěrač určený k montáži na spodní větev pásových dopravníků s hladkým pásem. Konstrukce stěrače, především stíracích modulů, ho předurčuje  pro nasazení na reverzních dopravnících. V případě potřeby ho lze ale samozřejmě nasadit i na běžný jednosměrný dopravník.

Stěrač se doporučeně umísťuje ve dvojici přednostně za čelní, resp. před vratný, buben tak, aby se zajistil odvod setřeného materiálu svodkou běžnou dopravní cestou. Lze ho ovšem umístit prakticky do jakéhokoli vhodného místa ve spodní větvi dopravníku, kde lze zajistit plochý profil pásu. Například u reverzních pojízdných zavážecích dopravníků je s přihlédnutím k jejich délce obvykle možné osadit samostatný stěrač uprostřed. Každá taková aplikace nicméně vyžaduje před realizací detailní posouzení.

Stěrač je díky konstrukci stíracích modulů s tvrdokovovým stíracím břitem vhodný pro abrazivní materiály jako je písek, zemina, škvára, popílek, lze ho ale samozřejmě použít i při dopravě ostatních materiálů, zejména pak uhlí, vápence, sádrovce, hnojiv, případně zemědělských produktů, biomasy a podobně.

Samotný stírací modul je jednodílný, bez jednotlivých mechanických součástí. Pružící a tlumící vlastnosti i obousměrnost jsou dány konstrukcí a materiálovým provedením těla modulu. Moduly jsou jednoduchým způsobem ve vodícím profilu upevněny na hlavním nosníku, pružně upevněném na konstrukci dopravníku. Tímto způsobem je dosaženo stálého vhodného přítlaku stěrače na pás, stejně jako bezproblémové reverzace a vyrovnávání mechanických nerovností pásu i opotřebení stíracích břitů.


 • Vhodné pro reverzní dopravníky.
 • Vhodné pro uhlí, písky, zeminy, kamenivo, uhlí, rudy, vápenec, popílek, škváru, soli, hnojiva, biologické produkty apod.
 • Standardní provedení pro šíři pásu 600 - 2000 mm.
 • Pro rychlost pásu do 6,5 m / s.
 • Pružně uložený hlavní nosník, kompaktní pružné stírací moduly.
 • Možné zakázkové provedení pro nestandardní aplikace.