Souhlasíte s používáním Cookies?


hamburger-white.svg
qwert.jpg

Inženýring

 

Firma QWERT s.r.o. nabízí v rámci svých aktivit, realizaci kompletních zakázek technologických celků zejména pro manipulaci a dopravu všech druhů sypkých hmot, dobývací, dopravní, zakládací techniku, drcení, třídění a ukládání materiálů.

Personální složení firmy garantuje profesionalitu a zkušenost při řešení technických zadání a zpracování vlastních projektů. Spolupracujeme s vědeckými pracovišti a projekčními společnostmi.

shear_assy-3.png

vh166-render-04.png

 

V rámci řešení problémů zákazníka postupujeme podle schématu:

  1. Zpracujeme úvodní studii s návrhem řešení problému.
  2. Na základě požadavků a studie zpracujeme projektovou dokumentaci v kompletním rozsahu – strojní, elektro, řídící systém, hydraulika, stavební
  3. V případě podílu stavebních činností zajistíme podklady pro stavební řízení (vyjádření státních orgánů, účastníků řízení atd.).
  4. Zajistíme dodávku na stavbu včetně všech dokladů
  5. Zrealizujeme samotnou montáž zařízení včetně uvedení do provozu
  6. Zajistíme koordinaci prací z hlediska dodržování právních norem v oblasti OBP
  7. Zajistíme odborný svářečský dozor realizovaných akcí autorizovanou osobou.
  8. Provedeme všechny potřebné a předepsané testy zařízení v rámci individuálního vyzkoušení, komplexních a garančních testů.
  9. Provedeme zkušební provoz zařízení

Firma spolupracuje s řadou firem, které se podílí na výrobě a montáži strojních zařízení. Podle potřeb jsme připraveni zpracovat případná alternativní technická řešení problémů zákazníka. Při návrhu nabídneme různé komponenty a aplikace od více výrobců tak, aby bylo možno vybrat nejekonomičtější a provozně spolehlivou variantu řešení unifikovanou se zařízeními a zvyklostmi budoucího uživatele.