Souhlasíte s používáním Cookies?


hamburger-white.svg
qwert.jpg

Boční těsnění DSS

Kvalitní utěsnění dopravníku proti unikání materiálu z dopravního pásu je důležitou součástí konstrukce, značně ovlivňující ekonomiku, ekologii i spolehlivost provozu.

Materiál unikající z dopravního pásu se obvykle dostává do míst, kde je nežádoucí a kde způsobuje, mnohdy značné, provozní problémy. Kromě nutnosti intenzivnějšího úklidu v okolí dopravníku je to především tvorba nálepů a usazenin na různých částech konstrukce, hlavně válečcích, bubnech a válcích, samotné konstrukci. S tím jsou spojené provozně technické problémy jako je vybočování pásu, zvýšené opotřebení pásu a válečků, zvýšená hlučnost a prašnost provozu a podobně. V mnohých případech je důležitý faktor i samotná ztráta materiálu. Všechny zmíněné dopady způsobují zvýšené provozní náklady, sníženou spolehlivost a životnost zařízení a snížení efektivity celého dopravního systému.

bocni-tesneni-ds-5.png

Těsnící systém DSS-PU je funkční a spolehlivé řešení pro podélné těsnění dopravních pásů, hlavně v místech přesypů, odsávání nebo zakrytování. Jde o dvojitý, tzv. "labyrintový" systém těsnění využívající profilové těsnící lišty v kombinovaném materiálovém provedení. Základní profil z NBR pryže je v exponovaných místech funkčních ploch doplněn prvky z otěruvzdorného polyurethanu. Tím se podstatně zvyšuje odolnost proti opotřebení a tedy trvanlivost při současném nižším přídavném zatížení dopravního pásu třením těsnění. Profil lze jednoduše přizpůsobit profilu pásu i mezi válečky, i když se obecně doporučuje použití podpěrného lože pro zajištění profilu bez průvěsů. První stupeň těsnění, plochá část, při správném seřízení zamezuje unikům částic větších než 2-3mm, druhý stupeň těsnění, profilová část, efektivně dotěsňuje úniky částic menších.

Těsnící systém se dodává jako komplet pro 1 bm dopravníku včetně upevňovacích prvků. Provedení upevnění umožňuje seřizování a výměnu těsnícího profilu bez použití nářadí, pouze ruční manipulací pákovými třmeny. Stejně tak je jednoduchá i montáž systému, vyžadující pouze uchycení - přivaření, případně přišroubování - dvou úložných bodů na každý metr délky těsnění. Montáž lze jednoduše provést i na většinu stávajících dopravníků.


  • Vhodné pro jemné a suché, prášivé materiály - uhlí, popílek, škvára, vápenec apod.
  • Vysoká účinnost dvoustupňového čištění.
  • Kombinované materiálové provedení - otěruvzdorný polyurethan.
  • Nízké tření.
  • Jednoduchá montáž, seřizování bez nářadí.
  • Základní rozměr profilu 150 mm (DSS-150PU), rozměr 120 mm a 200 mm na vyžádání.
  • Nepřerušovaná délka standardně až 30m, 50m na vyžádání.
  • Profil pásu 0°- 45°.