Česky English Deutsch Việt

Monitoring údržby

Provádíme monitoring údržby

Realizace monitoringu údržby zajišťuje optimalizaci:

 • nákladů
 • kvality a organizace práce
 • spotřeby materiálů a ND
 • dodržování zásad BOZP a PO
 • nakládání s odpady
 • vlivu činnosti na životní prostředí

V rámci monitoringu se provádí:

 • personální audit přípravy a řízení prací
 • monitoring pracovních náplní nižších a středních řídících pracovníků
 • monitoring pracovních náplní techniků a přípravářů výroby
 • monitoring vzniku zadání jednotlivých činností
 • monitoring odpracovaných hodin na vybraných činnostech
 • monitoring organizace práce subdodavatelů i vlastních týmů
 • monitoring kvality práce
 • monitoring materiálů a ND použitých při realizaci zadaných prací
 • monitoring BOZP a PO
 • monitoring nakládání s odpady
 • monitoring vlivu na životní prostředí

Přínosy monitoringu:

 • jistota vzniklých nákladů (skutečně odvedená práce, reálné hodiny, sledování pohybu materiálu, pracovních sil a služeb)
 • negace fiktivních případů
 • reálné ceny materiálu, subdodávek
 • synchronizace sazeb – srovnání s dalšími lokalitami
 • technicko-ekonomické posouzení prací a oprav
 • efektivita využití prostor jak vlastních, tak pronájmu
 • analýza současného chodu provozu a vazeb firem, dodavatelů

Cíle monitoringu:

I. etapa:

 • orientace na lokalitě
 • zjištění vazeb mezi zadavatelem a subdodavateli
 • eliminace hrubých neshod
 • návrhy a systémová opatření pro snížení nákladů

II.etapa:

 • po vyhodnocení 3 měsíčního období další návrhy a systémová opatření
 • ověření aplikovatelnosti a přínosů monitoringu
 • rozbor používaných materiálů a jejich unifikace
 • analýza životnosti všech ND a jejich možná alternace
 • analýza možnosti centralizace oprav a repase dílů u smluvního partnera
 • seznam, nebo systémové opatření zamezení neefektivních prací
 • analýza opakovaných nákladů ve vztahu k technologii

III.etapa:

 • vytvoření koncepce prací, ND, v závislosti na nové materiály a delší životnosti
 • naplnit myšlenku sjednoceného systému řízení a hledání nežádoucích nákladů včetně nadstandardních obchodních vztahů
 • optimalizace systému řízení
 • aplikace na jednotlivé provozy

Monitorovací tým:

Pro speciální zařízení a práce jsou zajištěni kvalifikování specialisté jednotlivých oborů (BOZP, PO, Enviromentál, technologové-specialisté)

Kam dále? Pokračujte na Pneumatické dopravní systémy

Mobil - (do 480px) Tablet - (od 481px do 1024px) PC - (od 1024px)

Jste na stránce: QWERT / Služby / Monitoring údržby

Mapa stránek | Kontakty

Vytvoření webových stránek a webdesign zajistila firma Clickmedia.
Web používá pro správu obsahu Redakční systém Clips ®

Certifikáty ISO: Politika ISO | ISO 9001 | ISO 14001